SmsManager

Návratové kódy HTTP/XML rozhraní

Dle uvedených návratových kódů můžete kontrolovat stav jednotlivých požadavků.

Číselníky pro jednotlivé stavy

Průběh odesílání SMS

Kód Název Význam Finální stav
0
Požadavek čeká na odeslání Ne
1
sending
Požadavek se odesílá Ne
2
sent
Požadavek byl odeslán Ano
3
Požadavek byl částečně odeslán Ne
4
invalid
Neodesílatelný (neplatná data u požadavku, neplatná telefonní čísla apod.) Ano
5
failed
Požadavek nelze odeslat, odesílání bude opakováno Ne
6
Požadavek na odeslání zrušen uživatelem Ano
7
rejected
Požadavek na odeslání zrušen systémem (vypršela platnost zprávy a zpráva nebyla odeslána nebo se zprávu nepodřilo opakovaně odeslat) Ano
9
Požadavek na odeslání je zpracováván Ne

Doručenky

Kód Význam Finální stav
0
Ke zprávě není doručenka Ne
1
Zpráva se doručuje Ne
2
Zpráva doručena Ano
3
Zprávu se nepodařilo doručit Ano
4
Stav zprávy není jistý Ne
5
Zpráva čeká na doručení (plná paměť telefonu, vypnutý telefon apod.) Ne
6
Zpráva nebyla do vypršení plantosti doručena (zpráva expirovala, vypnutý telefon, číslo se nacházelo v roamingu apod.) Ano
7
Zpráva nebyla doručena z důvodu neplatného telefonního čísla Ano
8
Zpráva nebyla doručena, kontaktujte nás pro více podrobností Ano

Chybové stavy

Prakticky každá odpověď z našeho API je opatřena číslem kódem chyby, který pomůže rozpoznat důvod proč nebyl požadavek zpracován. V opačném případě je HTTP status kód "200 OK". Chyby 1xx-2xx (HTTP status kód 4xx) souvisí s neplatným požadavkem ze strany klienta a nemá smysl jej opakovat se stejnými daty. Chyby 9xx souvisí s chybou na serveru a pravděpodobně je lze řešit opakovaným zasláním stejného požadavku.

Většina požadavků je vyřízena v čase pod 1 vteřinu. Doporučujeme nastavit timeout na 30 vteřin. Po 30 vteřinách server odpovídá chybou "503 Service Unavailable". Takový požadavek nebude vyřízen.

Kód HTTP status kód Význam Opakovat?
101
400
Neexistující data požadavku (chybí XMLDATA parametr u XML API) Ne
102
400
Zaslaná data nejsou ve správném formátu Ne
103
401
Neplatné uživatelské jméno nebo heslo Ne
104
400
Neplatný parametr
gateway
Ne
105
402
Nedostatek kreditu pro
prepaid
Ne
109
400
Požadavek neobsahuje všechna vyžadovaná data Ne
201
400
Žádná platná telefonní čísla v požadavku Ne
202
400
Text zprávy neexistuje nebo je příliš dlouhý Ne
203
400
Neplatný parametr
sender
(odesílatele nejprve nastavte ve webovém rozhraní)
Ne
9xx
500
Systémová chyba (informujte se na support@smsmanager.cz) Ano
 
503
Požadavek nemohl být přijat z důvodu chyby na serveru Ano