Obecný popis Notification Service

Služba Notification Service byla navrhnuta jako doplněk k XML nebo HTTP rozhraní kdy zasílá na předem definované URL adresy následující notifikace:

  • Odeslání zprávy (v případě odloženého odeslání)
  • Doručení zprávy (delivery report)
  • Nedoručení zprávy
  • Příchozí SMS (odpověd na odeslanou sms nebo dle klíčového slova)
  • Nemožnost odeslání (vypršení platnosti zprávy ve frontě)
  • Upozornění na plánovaný výpadek systému
  • Změny cen (včetně nových cen)

Pokud uvedené vlastnosti implementujete umožníte svému systému si oboustraně "povídat" a reagovat na situace, které mohou nastat. Díky Notification Service není nutné, aby při zasílání XML nebo HTTP požadavku čekal Váš systém na vyřízení (odeslání) což zaručuje vyšší propustnost celého řešení.

Tyto metody fungují na principu
PULL
i
PUSH
(notifikace je tedy možné zpracovávat při přijímání a nebo se na ně dotazovat).

Doručenky (report)

Zasílané GET parametry:
Název elementu Popis
type
Obsahuje
report
requestID
Identifikační číslo odeslané zprávy. Tuto hodnotu získáte jako odpověď na požadavek k odeslání.
customID
Pokud jste při požadavku na odeslání vyplnili i parametr
customID
, získáte zde jeho hodnotu.
phoneNumber
Telefonní číslo, kterého se tato notifikace týká. Vždy ve formátu:
420777112233
state
Stav doručení dle tabulky návratových kódů.
dateDischarge
Datum změny ve formátu
2011-01-01T23:59:59
.

Příklad notifikace:

type=report&requestID=12345&customID=999999&phoneNumber=420777112233&state=401&dateDischarge=2011-01-01T23:59:59

Příchozí SMS dle klíčového slova (keyword)

Zasílané GET parametry:
Název elementu Popis
type
Obsahuje
keyword
phoneNumber
Telefonní číslo, kterého se tato notifikace týká. Vždy ve formátu:
420777112233
message
Text zprávy, která byla přijata.
keyword
Klíčové slovo na základě kterého byla notifikace zaslána.

Příklad notifikace:

type=keyword&phoneNumber=420777112233&message=xxx+test&keyword=xxx

Příchozí odpověď na zaslanou SMS (reply)

Zasílané GET parametry:
Název elementu Popis
type
Obsahuje
reply
requestID
Identifikační číslo odeslané zprávy. Tuto hodnotu získáte jako odpověď na požadavek k odeslání.
customID
Pokud jste při požadavku na odeslání vyplnili i parametr
customID
, získáte zde jeho hodnotu.
phoneNumber
Telefonní číslo, kterého se tato notifikace týká. Vždy ve formátu:
420777112233
message
Text zprávy, která byla přijata.

Příklad notifikace:

type=reply&requestID=12345&customID=999999&phoneNumber=420777112233&message=test