SmsManager

Ceník rozesílání SMS zpráv
Rusko

SMS zprávy rozesíláme do celého světa. Zobrazit ceny odesílání do jiných států


Textový i numerický odesílatel

0,5 Kč do všech sítí

na numerického odesílatele může příjemce odepsat i volat zpět, ale tyto příchozí zprávy nejsou zpracovávány ve webové administraci

v případě textového odesílatele nelze volat zpět ani příjemce nemůže na zprávu odepsat

numerický i textový odesílatel může být operátorem blokován nebo přepsán na univerzální tvar "INFO" apod., případně lze odesílatele zaregistrovat u jednotlivých operátorů pro zajištění funkčnosti. Kontaktujte nás pro ověření možnosti použití textového odesílatele.


Registrovat Testovací kredit zdarma

Počet odeslaných SMS

Textový i numerický odesílatel

1 - 1000

0,5 Kč
do všech sítí

1001 - ...

0,48 Kč
do všech sítí

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Výhodnější ceny se určují na základě počtu odeslaných zpráv v kalendářním měsíci.
Cena za SMS se účtuje vždy za jednotlivé objemy zvlášť. Příklad výpočtu ceny 5000 SMS (High Quality SMS): 3890 Kč.


Registrovat Testovací kredit zdarma

Další země do kterých odesíláme SMS zprávy:
Česká republika
Slovensko
Polsko
Austrálie
Bangladéš
Belgie
Bulharsko
Čína
Dánsko
Egypt
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Indie
Irsko
Itálie
Izrael
Kanada
Kazachstán
Kuba
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Maroko
Mexiko
Moldavsko
Německo
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
Pákistán
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Spojené arabské emiráty
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Ukraina
USA