SmsManager

Hromadné rozesílání zpráv
jednoduše pomocí webové aplikace

Kontakty naimportujete zkopírováním z Exelu nebo nahráním CSV / XLS.

Všechny kontakty lze organizovat přehledně do skupin.

Příjemce zprávy má možnost se z rozesílky odhlásit odpovědí nebo zprávou na vyhrazené číslo.

Kredit u nás neexpiruje. Můžete odesílat třeba jen 1x za rok.

 

Ceník odesílání Příjem SMS